Konstnarscentrum Öst logo
Konst i offentlig miljö Konstnären i skolan Aktuellt Om oss Medlemsarkiv
Konstnarscentrum Öst logo
Konst i offentlig miljö Konstnären i skolan Aktuellt Om oss Medlemsarkiv

Kolla Kultur 2018

Kolla Kultur 2018

Foto: Sofia Ekström

Den 20:e september deltar Konstnärscentrum öst på Kolla Kultur 2018, en mässa för olika kulturaktörer som anordnas av Kulan. Vi kommer presentera vår verksamhet för 250 lärare och pedagoger.

Vår utgångspunkt är att barn och ungdomar lever i ett enormt bildflöde, och behöver kunna tolka, sovra och analysera stillbild och rörlig bild. Att tillägna sig ett konstnärligt språk och att möta konsten som uttrycksmedel ser vi som en viktig demokratifråga.

På plats finns ordförande Anna Ridderstad, verksamhetsledare Karin Willén samt konstnär Sofia Ekström, vars bilder visas i montern. I anslutning och i samarbete med Stockholms stad kommer även konstnär Anna Hesselgren delta med ett interaktivt verk.

Detta är en del i en pågående process där Konstnärscentrum öst siktar på att knyta kontakt med fler professionella bildkonstnärer för förmedling till skolan.

 


Facebook

Konstnärscentrum öst
Swedenborgsgatan 1
118 48 Stockholm
Kulturrådet logo Stockholms län landsting logo

Kulturrådet logo

Stockholms län landsting logo