Konstnarscentrum Öst logo
Konst i offentlig miljö Konstnären i skolan Aktuellt Om oss Medlemsarkiv
Konstnarscentrum Öst logo
Konst i offentlig miljö Konstnären i skolan Aktuellt Om oss Medlemsarkiv

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

I år är det särskilt roligt att bjuda in alla medlemmar från Stockholms län, Uppland och Gotland till årsmöte – Konstnärscentrum har stärkt uppdragsförmedlingen under 2018 och 2019 kommer fler jobb till konstnärer och mer utbildning!

Alla medlemmar och presumtiva medlemmar är välkomna!

Plats: Swedenborgsgatan 1, Stockholm (T-bana Mariatorget)
Tid: 20 mars, 18.00–21.00 inklusive bar

Program

18.00–18.30 ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2018

Varje medlem har en röst. 

18.30–18.45 FRAMTIDEN

Anna Ridderstad ordförande för Kc öst berättar om vad som händer 2019. Anna är konstnär och också nationell företrädare för Konstnärscentrums fem regionförbund.

19.00 MATLAGNINGSAKTION 

Med Carl Johan Erikson och Karin Willén. I boken 10° – Recept från Forsmarks skärgård tillreds fisk fångad ur kärnkraftverkets kylvatten. 2019 kommer den andra kokboken: Kokgropar – Matlagning i Forsmarks skogar.

Dagordning årsmöte

1. Anteckning av mötesdeltagare och antalet inkomna poströster.
2. Val av årsmötesordförande, årsmötessekreterare samt justeringspersoner.
3. Fråga om stadgeenlig utlysning.
4.Fastställande av dagordning.
5. Huvudstyrelsens årsberättelse och räkenskaper.
6. Kc östs årsberättelse och räkenskaper.
7. Revisorns berättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Inkomna motioner och av styrelsen väckta förslag.
11. Beslut om regionstyrelsens storlek.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av revisorer.
14. Val av ny valberedning. Valberedningen utser en sammankallande.
15. Övriga ärenden.
16. Årsmötets avslutande.

Vad du som medlem kan göra innan mötet

Anmäl ett ärende till dagordningen senast 15 mars till info@kcost.se.
Vill du poströsta – ladda ner röstsedel nedan.

Handlingar

Röstsedel
Verksamhetsberättelse

 


Facebook

Konstnärscentrum öst
Swedenborgsgatan 1
118 48 Stockholm
Kulturrådet logo Stockholms län landsting logo

Kulturrådet logo

Stockholms län landsting logo