Konstnarscentrum Öst logo
Konst i offentlig miljö Konstnären i skolan Aktuellt Om oss Medlemsarkiv
Konstnarscentrum Öst logo
Konst i offentlig miljö Konstnären i skolan Aktuellt Om oss Medlemsarkiv

Fotokurs för konstnärer – öppet för sen anmälan!

Fotokurs för konstnärer – öppet för sen anmälan!

Två kurstillfällen med lika innehåll. Andra kurstillfället öppet för anmälan: Tisdagar 19 mars, 26 mars, 2 april.

Lärare är fotograf Svante Larsson tidigare lärare på Konstfack. Plats centrala Stockholm. Kursen anordnas av Konstnärscentrum öst i samarbete med Centrum för fotografi CFF. Tre dagar på din nivå och med din egen utrustning: Ljus & kamera, bildbearbetning, bildanvändande/publicering

Öppet för sen anmälan – maila info@kcost.se.

Dag 1

Ljussättning och kamera Kort introducerande föreläsning och därefter praktik under handledning i grupper. Genomgång av grundprinciper för ljussättning och grundinställningar av kamera oberoende av vilken kamera du har. Vi kommer arbeta med ljus som du kommer kunna skaffa själv efter kursen och du kommer att få hjälp att hantera din egen kameras inställningar. Ljussättningsprinciper för tvådimensionell och tredimensionell dokumentation av verk i teori och praktik. Genomgång av filhantering och format för kontroll av exponering och färghantering.

Dag 2

Sammanfattning och repetition av dag 1, frågor o problem. Bildbearbetning Genomgång av olika program för bearbetning av dina digitala bildfiler. Exempel gjorda med både köpeprogram och freeware. Grundläggande bildbearbetning. Kort föreläsning och sedan arbete under handledning.

Dag 3

Sammanfattning och repetition av dag 2, frågor o problem. Bildfiler och program, tryck. Genomgång av grundläggande hantering av bildfiler för olika typer av bildanvändande, t ex för printning, digital publicering och tryck. Kort föreläsning och sedan övningsuppgifter. Sammanfattande avslutning. Du behöver ha egen digital kamera samt dator – allt från mobilkamera till systemkamera är okej! Kursen kommer förse dig med ljus att arbeta med under kursen och kurskompendium.

Mål för kursen 

Att du själv med hjälp av kursens föreläsningar, praktiska övningar och kurskompendium ska kunna hantera din basala för fotodokumentation för olika ändamål.

Ytterligare information

Pris: 2000:- plus moms.

Förkunskaper behövs inte, men vi vill gärna att du svarar på bifogad enkät för kunna bedöma dina förkunskaper. Svaren ger oss möjlighet att skapa en grupp som kunskapsmässigt ligger på samma nivå, vilket ger bättre förutsättningar för att alla kursdeltagare ska få ut så mycket som möjligt av kursen. Om vi ser att behovet finns för fler kurstillfällen och kurser med olika förkunskapsnivåer kan kursen ges vid fler tillfällen efter de förutsättningarna.

Ladda ned enkät


Facebook

Konstnärscentrum öst
Swedenborgsgatan 1
118 48 Stockholm
Kulturrådet logo Stockholms län landsting logo

Kulturrådet logo

Stockholms län landsting logo