Konstnarscentrum Öst logo
Konst i offentlig miljö Konstnären i skolan Aktuellt Om oss Medlemsarkiv
Konstnarscentrum Öst logo
Konst i offentlig miljö Konstnären i skolan Aktuellt Om oss Medlemsarkiv

Regeringens Konstnärspolitiska Utredning

Regeringens Konstnärspolitiska Utredning

http://konstnarspolitiskautredningen.se/

​Nu har regeringens konstnärspolitiska utredning landat. Centrumbildningarna, som Konstnärscentrum är en del av, lyfts särskilt fram och “ska stärkas”!

Några viktiga delar i utredningen

Utredningen beskriver och analyserar verkligheten på kulturområdet, och landar i olika förslag om åtgärder. Se t ex sida 353 där, efter att utredningen bl a jämfört forskning och konstnärlig verksamhet och dragit slutsatsen att det offentliga bär ett ekonomiskt ansvar eftersom marknaden inte kan förväntas göra det fullt ut, föreslår att:

– Den ekonomiska ramen för konstnärspolitiken behöver ökas.

Vidare sidan 356, grundutbildningarna fungerar väl men:

För att vidmakthålla och utveckla de professionella konstnärskapen behövs dock insatser för fortbildning av konstnärer som befinner sig senare i karriären.

Samt om enfalden på utbildningarna:

Inom den svenska högskolan hör de konstnärliga högskoleutbildningarna till dem som har mest omfattande snedrekrytering. För att minska snedrekryteringen krävs strategiska insatser.

Sedan vill man öppna konstnärliga produktionshus för 50 nya miljoner för unga och här ska det bli jobb som mentorer för redan yrkesverksamma konstnärer sida 363:

Förslag: Ett nytt statsbidrag införs för konstnärliga produktionshus för ungdomar. Syftet med bidraget är att sänka trösklarna till konstnärligt arbete för ungdomar företrädesvis i områden med socioekonomiska utmaningar att utveckla sina konstnärliga förmågor, att ge fler röster plats inom det konstnärliga fältet och att minska snedrekryteringen till de konstnärliga högskolorna (…) Det nya statsbidraget tillförs en ekonomisk ram på 50 miljoner kronor fr.o.m. 2020.

Sedan kommer vi till konstnärernas arbetsmarknad och bl a menar man att det offentliga kan ta ett större ansvar genom att “efterfråga” konstnärliga tjänster och offentlig konst, och köpa in konst. sida 371

Bedömning: Arbetsmarknaden för konstnärer har genomgått stora förändringar, inte minst som en följd av digitaliseringen.
Konstnärernas nya arbetsmöjligheter bör tas till vara, deras ställning stärkas och länkarna till arbetsmarknaden förbättras.
Flera åtgärder för en stärkt arbetsmarknad för konstnärer bör vidtas av staten och andra aktörer.

Remiss

Nu blir det remissomgång – inbjudna skriver ner sina synpunkter på utredningen, men det är fritt fram för vem som helst att också som oinbjuden avge sina synpunkter. Skriv och tyck till!

Proposition och beslut

Kulturdepartementet utgår sedan från inkomna synpunkter och skriver ett förslag, en proposition, på hur utredningens förslag ska genomföras. Ibland tycker inte departementet samma sak som utredningen, och därför kan propositionen skilja sig mer eller mindre från en utrednings analys och förslag.

Beslut

Propositionen ska sedan upp till beslut. Därefter konkretiseras det som föreslås i propositionen.

Läs mer:
http://konstnarspolitiskautredningen.se/…/konstnarspolitis…/


Facebook

Konstnärscentrum öst
Swedenborgsgatan 1
118 48 Stockholm
Kulturrådet logo Stockholms län landsting logo

Kulturrådet logo

Stockholms län landsting logo