Konstnarscentrum Öst logo
Konst i offentlig miljö Konstnären i skolan Aktuellt Om oss Medlemsarkiv
Konstnarscentrum Öst logo
Konst i offentlig miljö Konstnären i skolan Aktuellt Om oss Medlemsarkiv

Konstnären i skolan

Alvaro Campo "Optiska illusioner och visuella fenomen"

Projekten Konstnärscentrum öst bedriver ger skolelever chansen att testa idéer och lära sig på andra sätt än de är vana vid. De förses med verktyg för att förstå, analysera och ifrågasätta bilder – färdigheter som blir allt viktigare i takt med att visuell kommunikation ersätter det skrivna ordet i media och andra informationskällor.

I det konstnärliga arbetet finns dessutom unika tillvägagångssätt för att sammanföra teoretiska koncept med praktiska arbetssätt. Att gestalta svårbegripliga eller abstrakta idéer visuellt ger eleverna en ny typ av förståelse. 

Alla konstnärer som Kc öst arbetar med är utbildade och har bred konstnärlig och pedagogisk erfarenhet.

Även konstnärerna utvecklas inom ramen för ett lärande och processinriktat samarbete. I samtal med yngre, där invanda förklaringar måste omformuleras och brytas ner för att bli begripliga, kan nya insikter väckas – ett ömsesidigt lärande. 

Projekten Konstnärscentrum öst bedriver ger skolelever chansen att testa idéer och lära sig på andra sätt än de är vana vid. De förses med verktyg för att förstå, analysera och ifrågasätta bilder – färdigheter som blir allt viktigare i takt med att visuell kommunikation ersätter det skrivna ordet i media och andra informationskällor.

I det konstnärliga arbetet finns dessutom unika tillvägagångssätt för att sammanföra teoretiska koncept med praktiska arbetssätt. Att gestalta svårbegripliga eller abstrakta idéer visuellt ger eleverna en ny typ av förståelse. 

Alla konstnärer som Kc öst arbetar med är utbildade och har bred konstnärlig och pedagogisk erfarenhet.

Även konstnärerna utvecklas inom ramen för ett lärande och processinriktat samarbete. I samtal med yngre, där invanda förklaringar måste omformuleras och brytas ner för att bli begripliga, kan nya insikter väckas – ett ömsesidigt lärande. 


Facebook

Konstnärscentrum öst
Swedenborgsgatan 1
118 48 Stockholm
Kulturrådet logo Stockholms län landsting logo

Kulturrådet logo

Stockholms län landsting logo